DISCLAIMER

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website kan MC4TEKST geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website zijn eigendom van MC4TEKST of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

MC4TEKST respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd. MC4TEKST houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MC4TEKST legt deze gegevens vast in een bestand. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.
MC4TEKST behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update. Door gebruik te maken van de webformulier op deze website, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van informatie over u overeenkomstig het gestelde in dit Privacybeleid. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op.